نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری حیوانات

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گنجشک
کد : 1868
اندازه به گره : 186
اندازه به لای : 427
قیمت : 255,500 تومان
گنجشک
کد : 1869
اندازه به گره : 234
اندازه به لای : 325
قیمت : 328,500 تومان
عقاب
کد : 1872
اندازه به گره : 325
اندازه به لای : 227
قیمت : 292,000 تومان
کد 2027
کد : 2027
اندازه به گره : 513
اندازه به لای : 370
قیمت : 803,000 تومان
کد 2029
کد : 2029
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 395
قیمت : 1,058,500 تومان
کد 2031
کد : 2031
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 357
قیمت : 787,500 تومان
کد 2032
کد : 2032
اندازه به گره : 285
اندازه به لای : 400
قیمت : 547,500 تومان
کد 2033
کد : 2033
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 280
قیمت : 584,000 تومان
کد 2034
کد : 2034
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 411
قیمت : 1,022,000 تومان
کد 2035
کد : 2035
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 410
قیمت : 1,022,000 تومان
کد 2036
کد : 2036
اندازه به گره : 285
اندازه به لای : 428
قیمت : 620,500 تومان
کد 2037
کد : 2037
اندازه به گره : 285
اندازه به لای : 428
قیمت : 620,500 تومان
کد 2038
کد : 2038
اندازه به گره : 460
اندازه به لای : 657
قیمت : 1,120,000 تومان
کد 2039
کد : 2039
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 330
قیمت : 584,000 تومان
کد 2040
کد : 2040
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 270
قیمت : 693,500 تومان
کد 2136
کد : 2136
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 300
قیمت : 620,500 تومان
کد 2202
کد : 2202
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 440
قیمت : 1,095,000 تومان
کد 2203
کد : 2203
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 985,500 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند