نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرح گل و پیچک

زیرپایی طرح گل و پیچک
زیرپایی طرح گل و پیچک
کد طرح :337
تعداد گره در عرض : 279
سانتی متر 41cm
تعداد لای در طول : 419
سانتی متر 62cm
تعداد رنگ : 16
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 351,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 375,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 601,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 465,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 691,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند