نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیر پایی زنده 3

زیر پایی زنده 3
زیر پایی زنده 3
کد طرح :1741
تعداد گره در عرض : 770
سانتی متر 114cm
تعداد لای در طول : 1150
سانتی متر 171cm
تعداد رنگ : 84
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 2,700,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 2,784,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 3,480,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 3,044,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 3,740,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند