نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری طبیعت روستا کنار رود پر ابریشم

طبیعت روستا کنار رود پر ابریشم
طبیعت روستا کنار رود پر ابریشم
کد طرح : 1128
تعداد گره در عرض : 570
سانتی متر 84cm
تعداد لای در طول : 370
سانتی متر 55cm
تعداد رنگ : 94
تعداد ابریشم : 27
رج شمار : 47
دسته بندی : منظره
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,188,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,248,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,798,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده (دو رو) با چله پنبه : 1,408,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده (دو رو) با چله ابریشم : 1,958,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه دار ها به صورت دو رو ولی با قیمت تک رو عرضه میشود.
من طرحم را وارونه می خواهم
آیا نقشه هایی که وارونه (چرخشی) میشوند همان دقت و نظم و کیفیت را دارند یا ممکن است خطا هم در نقشه پیش بیاید؟؟؟؟
وارونه (چرخشی) نقشه تعویض مکان گره و لای ... یعنی تعداد گره ها در جای لای در ارتفاع قرار میگیرند و لای ها به جای گره ها در عرض فرش.
علت این کار از طرف بافندگان این است که در بعضی مواقع تعداد گره های فرش در عرض خیلی زیاد میباشد.
به هیچ عنوان صدمه یا آسیبی به تابلو فرش نمیرسد و تابلو فرش با همان کیفیت بعد از بافت خواهد بود.
توصیه میشود در فرش های زیر پایی این چرخش انجام نشود.
img
تعداد گره در عرض : 370
سانتی متر 55cm
تعداد لای در طول : 570
سانتی متر 84cm
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,188,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,224,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,568,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده (دو رو) با چله پنبه : 1,344,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده (دو رو) با چله ابریشم : 1,688,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند