نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری فالگیر پر ابریشم

فالگیر پر ابریشم
فالگیر پر ابریشم
کد طرح : 1581
تعداد گره در عرض : 424
سانتی متر 63cm
تعداد لای در طول : 570
سانتی متر 84cm
تعداد رنگ : 110
تعداد ابریشم : 15
رج شمار : 47
دسته بندی : اشرافی و چهره
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,040,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,088,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,460,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده (دو رو) با چله پنبه : 1,218,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده (دو رو) با چله ابریشم : 1,590,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه دار ها به صورت دو رو ولی با قیمت تک رو عرضه میشود.
من طرحم را وارونه می خواهم
آیا نقشه هایی که وارونه (چرخشی) میشوند همان دقت و نظم و کیفیت را دارند یا ممکن است خطا هم در نقشه پیش بیاید؟؟؟؟
وارونه (چرخشی) نقشه تعویض مکان گره و لای ... یعنی تعداد گره ها در جای لای در ارتفاع قرار میگیرند و لای ها به جای گره ها در عرض فرش.
علت این کار از طرف بافندگان این است که در بعضی مواقع تعداد گره های فرش در عرض خیلی زیاد میباشد.
به هیچ عنوان صدمه یا آسیبی به تابلو فرش نمیرسد و تابلو فرش با همان کیفیت بعد از بافت خواهد بود.
توصیه میشود در فرش های زیر پایی این چرخش انجام نشود.
img
تعداد گره در عرض : 570
سانتی متر 84cm
تعداد لای در طول : 424
سانتی متر 63cm
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,040,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,100,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,650,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده (دو رو) با چله پنبه : 1,260,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده (دو رو) با چله ابریشم : 1,810,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند