نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری وان یکاد

وان یکاد
وان یکاد
کد طرح :766
تعداد گره در عرض : 350
سانتی متر 52cm
تعداد لای در طول : 595
سانتی متر 88cm
تعداد رنگ : 100
رج شمار : 47
دسته بندی : آیات قرآنی و عکس های مذهبی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 598,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 634,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 898,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 734,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 998,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
من طرحم را وارونه می خواهم
آیا نقشه هایی که وارونه (چرخشی) میشوند همان دقت و نظم و کیفیت را دارند یا ممکن است خطا هم در نقشه پیش بیاید؟؟؟؟
وارونه (چرخشی) نقشه تعویض مکان گره و لای ... یعنی تعداد گره ها در جای لای در ارتفاع قرار میگیرند و لای ها به جای گره ها در عرض فرش.
علت این کار از طرف بافندگان این است که در بعضی مواقع تعداد گره های فرش در عرض خیلی زیاد میباشد.
به هیچ عنوان صدمه یا آسیبی به تابلو فرش نمیرسد و تابلو فرش با همان کیفیت بعد از بافت خواهد بود.
توصیه میشود در فرش های زیر پایی این چرخش انجام نشود.
img
تعداد گره در عرض : 595
سانتی متر 88cm
تعداد لای در طول : 350
سانتی متر 52cm
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 598,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 658,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,208,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 818,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,368,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند