نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2194

کد 2194
کد 2194
کد طرح :2194
تعداد گره در عرض : 799
سانتی متر 119cm
تعداد لای در طول : 1137
سانتی متر 169cm
تعداد رنگ : 40
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,870,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,954,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 2,650,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 2,154,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 2,850,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند