نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2195

کد 2195
کد 2195
کد طرح :2195
تعداد گره در عرض : 690
سانتی متر 102cm
تعداد لای در طول : 1062
سانتی متر 158cm
تعداد رنگ : 42
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 2,755,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 2,827,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 3,455,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 3,017,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 3,645,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند