نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2196

کد 2196
کد 2196
کد طرح :2196
تعداد گره در عرض : 600
سانتی متر 89cm
تعداد لای در طول : 900
سانتی متر 134cm
تعداد رنگ : 31
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 2,349,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 2,409,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 2,959,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 2,569,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 3,119,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند