نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2197

کد 2197
کد 2197
کد طرح :2197
تعداد گره در عرض : 851
سانتی متر 126cm
تعداد لای در طول : 1277
سانتی متر 190cm
تعداد رنگ : 19
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 2,835,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 2,931,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 3,705,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 3,161,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 3,935,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند