نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2198

کد 2198
کد 2198
کد طرح :2198
تعداد گره در عرض : 855
سانتی متر 127cm
تعداد لای در طول : 1300
سانتی متر 193cm
تعداد رنگ : 36
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 2,700,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 2,796,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 3,570,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 3,026,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 3,800,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند