نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2270

کد 2270
کد 2270
کد طرح :2270
تعداد گره در عرض : 500
سانتی متر 74cm
تعداد لای در طول : 375
سانتی متر 55cm
تعداد رنگ : 30
رج شمار : 47
دسته بندی : تندیس و آثار ملی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 624,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 672,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,074,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 812,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,214,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
من طرحم را وارونه می خواهم
آیا نقشه هایی که وارونه (چرخشی) میشوند همان دقت و نظم و کیفیت را دارند یا ممکن است خطا هم در نقشه پیش بیاید؟؟؟؟
وارونه (چرخشی) نقشه تعویض مکان گره و لای ... یعنی تعداد گره ها در جای لای در ارتفاع قرار میگیرند و لای ها به جای گره ها در عرض فرش.
علت این کار از طرف بافندگان این است که در بعضی مواقع تعداد گره های فرش در عرض خیلی زیاد میباشد.
به هیچ عنوان صدمه یا آسیبی به تابلو فرش نمیرسد و تابلو فرش با همان کیفیت بعد از بافت خواهد بود.
توصیه میشود در فرش های زیر پایی این چرخش انجام نشود.
img
تعداد گره در عرض : 375
سانتی متر 55cm
تعداد لای در طول : 500
سانتی متر 74cm
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 624,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 660,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,004,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 780,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,124,000 تومان
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند