نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2273

کد 2273
کد 2273
کد طرح :2273
تعداد گره در عرض : 721
سانتی متر 107cm
تعداد لای در طول : 1081
سانتی متر 161cm
تعداد رنگ : 11
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,872,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,956,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 2,622,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 2,156,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 2,822,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند