نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2484

کد 2484
کد 2484
کد طرح :2484
تعداد گره در عرض : 340
سانتی متر 50cm
تعداد لای در طول : 527
سانتی متر 78cm
تعداد رنگ : 84
رج شمار : 47
دسته بندی : اشرافی و چهره
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 840,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 876,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,140,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,166,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,430,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
من طرحم را وارونه می خواهم
آیا نقشه هایی که وارونه (چرخشی) میشوند همان دقت و نظم و کیفیت را دارند یا ممکن است خطا هم در نقشه پیش بیاید؟؟؟؟
وارونه (چرخشی) نقشه تعویض مکان گره و لای ... یعنی تعداد گره ها در جای لای در ارتفاع قرار میگیرند و لای ها به جای گره ها در عرض فرش.
علت این کار از طرف بافندگان این است که در بعضی مواقع تعداد گره های فرش در عرض خیلی زیاد میباشد.
به هیچ عنوان صدمه یا آسیبی به تابلو فرش نمیرسد و تابلو فرش با همان کیفیت بعد از بافت خواهد بود.
توصیه میشود در فرش های زیر پایی این چرخش انجام نشود.
img
تعداد گره در عرض : 527
سانتی متر 78cm
تعداد لای در طول : 340
سانتی متر 50cm
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 840,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 900,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,420,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,350,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,870,000 تومان
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد