نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری کد 2491

کد 2491
کد 2491
کد طرح :2491
تعداد گره در عرض : 507
سانتی متر 75cm
تعداد لای در طول : 226
سانتی متر 33cm
تعداد رنگ : 51
رج شمار : 47
دسته بندی : منظره
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 612,500 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 672,500 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,192,500 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,122,500 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,642,500 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
من طرحم را وارونه می خواهم
آیا نقشه هایی که وارونه (چرخشی) میشوند همان دقت و نظم و کیفیت را دارند یا ممکن است خطا هم در نقشه پیش بیاید؟؟؟؟
وارونه (چرخشی) نقشه تعویض مکان گره و لای ... یعنی تعداد گره ها در جای لای در ارتفاع قرار میگیرند و لای ها به جای گره ها در عرض فرش.
علت این کار از طرف بافندگان این است که در بعضی مواقع تعداد گره های فرش در عرض خیلی زیاد میباشد.
به هیچ عنوان صدمه یا آسیبی به تابلو فرش نمیرسد و تابلو فرش با همان کیفیت بعد از بافت خواهد بود.
توصیه میشود در فرش های زیر پایی این چرخش انجام نشود.
img
تعداد گره در عرض : 226
سانتی متر 33cm
تعداد لای در طول : 507
سانتی متر 75cm
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 612,500 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 624,500 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 612,500 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 784,500 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 772,500 تومان
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد