نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل داخل جام هخامنشی

گل داخل جام هخامنشی
گل داخل جام هخامنشی
کد طرح :398
تعداد گره در عرض : 250
سانتی متر 37cm
تعداد لای در طول : 420
سانتی متر 62cm
تعداد رنگ : 83
رج شمار : 47
دسته بندی : گل و میوه
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 320,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 344,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 470,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 419,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 545,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
من طرحم را وارونه می خواهم
آیا نقشه هایی که وارونه (چرخشی) میشوند همان دقت و نظم و کیفیت را دارند یا ممکن است خطا هم در نقشه پیش بیاید؟؟؟؟
وارونه (چرخشی) نقشه تعویض مکان گره و لای ... یعنی تعداد گره ها در جای لای در ارتفاع قرار میگیرند و لای ها به جای گره ها در عرض فرش.
علت این کار از طرف بافندگان این است که در بعضی مواقع تعداد گره های فرش در عرض خیلی زیاد میباشد.
به هیچ عنوان صدمه یا آسیبی به تابلو فرش نمیرسد و تابلو فرش با همان کیفیت بعد از بافت خواهد بود.
توصیه میشود در فرش های زیر پایی این چرخش انجام نشود.
img
تعداد گره در عرض : 420
سانتی متر 62cm
تعداد لای در طول : 250
سانتی متر 37cm
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 320,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 368,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 605,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 498,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 735,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند