نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2332
کد : 2332
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 714
قیمت : 1,722,000 تومان
کد 2333
کد : 2333
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,107,000 تومان
کد 2334
کد : 2334
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 473
قیمت : 1,107,000 تومان
کد 2335
کد : 2335
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 353
قیمت : 984,000 تومان
کد2336
کد : 2336
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 356
قیمت : 1,312,000 تومان
کد 2337
کد : 2337
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 470
قیمت : 1,640,000 تومان
کد 2338
کد : 2338
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 427
قیمت : 1,435,000 تومان
کد 2339
کد : 2339
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 476
قیمت : 1,640,000 تومان
کد 2340
کد : 2340
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 562
قیمت : 1,845,000 تومان
کد 2341
کد : 2341
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 403
قیمت : 1,476,000 تومان
کد 2342
کد : 2342
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 517
قیمت : 1,722,000 تومان
کد 2343
کد : 2343
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 595
قیمت : 2,870,000 تومان
کد 2344
کد : 2344
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 397
قیمت : 1,394,000 تومان
کد 2345
کد : 2345
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 288
قیمت : 861,000 تومان
کد 2346
کد : 2346
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 486
قیمت : 1,640,000 تومان
کد 2347
کد : 2347
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 575
قیمت : 2,747,000 تومان
کد 2351
کد : 2351
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 480
قیمت : 1,025,000 تومان
کد 2352
کد : 2352
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 480
قیمت : 1,640,000 تومان
کد 2353
کد : 2353
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 369
قیمت : 1,107,000 تومان
کد 2361
کد : 2361
اندازه به گره : 510
اندازه به لای : 730
قیمت : 1,681,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند