نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری تندیس و آثار ملی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
دختر رومی کالسکه سوار
کد : 672
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 360
قیمت : 1,056,000 تومان
تندیس دختر رقاصه
کد : 1224
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,104,000 تومان
تندیس ناپلئون بناپارت
کد : 1241
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 551
قیمت : 1,056,000 تومان
تندیس ناپلئون سوار اسب
کد : 1242
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 439
قیمت : 816,000 تومان
تندیس نوازنده پیانو
کد : 1341
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 520
قیمت : 1,728,000 تومان
تندیس جام شراب
کد : 1342
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 709
قیمت : 1,440,000 تومان
تندیس دو زن
کد : 1343
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 518
قیمت : 816,000 تومان
دو مرد و یک زن در قایق
کد : 1344
اندازه به گره : 645
اندازه به لای : 420
قیمت : 1,440,000 تومان
تندیس زن کنار رود
کد : 1345
اندازه به گره : 342
اندازه به لای : 640
قیمت : 1,296,000 تومان
تندیس تابلو شام آخر
کد : 1346
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 360
قیمت : 1,344,000 تومان
تندیس زن و توله سگ
کد : 1347
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 702
قیمت : 1,392,000 تومان
زن رومی کالسکه سوار
کد : 1348
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 360
قیمت : 1,056,000 تومان
تندیس دختر سوار اسب
کد : 1350
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 511
قیمت : 1,584,000 تومان
تندیس دختر بالدار
کد : 1352
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 671
قیمت : 1,632,000 تومان
تندیس مریم و حضرت عیسی
کد : 1354
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,296,000 تومان
سربازان هخامنشی
کد : 1355
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 250
قیمت : 576,000 تومان
تندیس تابلو شام آخر
کد : 1375
اندازه به گره : 820
اندازه به لای : 475
قیمت : 1,920,000 تومان
تندیس جام هخامنشی
کد : 1387
اندازه به گره : 235
اندازه به لای : 315
قیمت : 624,000 تومان
تندیس تخت جمشید
کد : 1389
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 425
قیمت : 1,296,000 تومان
آثار تاریخی ایران
کد : 1393
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,776,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند