نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

جدیدترین طرح های پر ابریشم و زیاد نخ و نقشه کامپیوتری آرمان

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح های پر ابریشم و زیاد، روی آن کلیک کنید.
ون زمینه زیبا 5
کد : 1627
اندازه به گره : 651
اندازه به لای : 390
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 1,750,000 تومان
هستی
کد : 1601
اندازه به گره : 428
اندازه به لای : 668
مینیاتور
تعداد ابریشم : 35
قیمت : 2,275,000 تومان
تندیس آذرخش
کد : 1586
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 600
تندیس و آثار ملی
تعداد ابریشم : 10
قیمت : 1,225,000 تومان
مه تابان
کد : 1585
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 706
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 14
قیمت : 1,645,000 تومان
پاسور باز عمودی
کد : 1583
اندازه به گره : 569
اندازه به لای : 700
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 2,450,000 تومان
مهمانی اشرافی
کد : 1582
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 487
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 16
قیمت : 1,960,000 تومان
منظره کلبه و رود زیبا
کد : 1584
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
منظره
تعداد ابریشم : 40
قیمت : 1,575,000 تومان
فالگیر
کد : 1581
اندازه به گره : 424
اندازه به لای : 570
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,400,000 تومان
تندیس دختر مهتاب
کد : 220
اندازه به گره : 422
اندازه به لای : 600
تندیس و آثار ملی
تعداد ابریشم : 8
قیمت : 1,295,000 تومان
کالسکه با اسب سفید
کد : 1371
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 245
منظره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 875,000 تومان
نقاشی طبیعت رودخانه بهار
کد : 1131
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 398
منظره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,400,000 تومان
طبیعت روستا کنار رود
کد : 1128
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 370
منظره
تعداد ابریشم : 27
قیمت : 1,540,000 تومان
عکس آبشار بلند
کد : 1100
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
منظره
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 1,435,000 تومان
شکوفه درختان بهاری روستا
کد : 1091
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 350
منظره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,365,000 تومان
طبیعت ردوخانه و مردم روستا
کد : 1083
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 340
منظره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,225,000 تومان
منظره شکوفه درختان بهار
کد : 1081
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 352
منظره
تعداد ابریشم : 18
قیمت : 1,085,000 تومان
منظره بهاری زیبا
کد : 1074
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
منظره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,155,000 تومان
جوی آب در بهار روستا
کد : 1048
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
منظره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,190,000 تومان
منظره زیبای رود
کد : 1026
اندازه به گره : 493
اندازه به لای : 362
منظره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,260,000 تومان
طبیعت بهاری و کلبه جنگلی
کد : 1017
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 406
منظره
تعداد ابریشم : 40
قیمت : 1,400,000 تومان
منظره خانه در طبیعت
کد : 1013
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 360
منظره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,155,000 تومان
خانه سنگی در طبیعت
کد : 1012
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
منظره
تعداد ابریشم : 40
قیمت : 1,680,000 تومان
زیباترین مناظر رودخانه
کد : 1010
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 358
منظره
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 1,190,000 تومان
زندگی روستایی
کد : 1008
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
منظره
تعداد ابریشم : 16
قیمت : 1,085,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند