نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

جدیدترین طرح های پر ابریشم و زیاد نخ و نقشه کامپیوتری آرمان

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح های پر ابریشم و زیاد، روی آن کلیک کنید.
طبیعت باصفا کوچه روستا
کد : 1006
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 383
منظره
تعداد ابریشم : 10
قیمت : 945,000 تومان
خانه در کنار رودخانه
کد : 1004
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 339
منظره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,080,000 تومان
منظره بهاری دهکده
کد : 988
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 320
منظره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,026,000 تومان
پیرمرد و خروس
کد : 1575
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 450
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 783,000 تومان
مهمانی اشرافی
کد : 1545
اندازه به گره : 1093
اندازه به لای : 666
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 3,016,000 تومان
ملاقات هاردی
کد : 1536
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 399
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,350,000 تومان
مرد گل فروش
کد : 1526
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 520
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 918,000 تومان
دختربچه با توله سگ
کد : 1525
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 369
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 567,000 تومان
چهره دختربچه های ناز
کد : 1517
اندازه به گره : 680
اندازه به لای : 550
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 1,620,000 تومان
زنان روستایی
کد : 1349
اندازه به گره : 670
اندازه به لای : 500
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,890,000 تومان
دخترها در باغ گل
کد : 1339
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 706
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,350,000 تومان
مهمانی اشرافی
کد : 1329
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 490
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 35
قیمت : 1,485,000 تومان
زندگی دخترانه
کد : 1305
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 506
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,404,000 تومان
بازار ایرانی
کد : 1299
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 434
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,107,000 تومان
دو خواهر
کد : 1276
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 520
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,350,000 تومان
جاده روستایی
کد : 1273
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 410
منظره
تعداد ابریشم : 10
قیمت : 1,026,000 تومان
کوروش کبیر پادشاه هخامنشی
کد : 1270
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 800
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 1,890,000 تومان
دختر گل فروش
کد : 1269
اندازه به گره : 460
اندازه به لای : 640
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,215,000 تومان
نوازندگان اشرافی
کد : 1238
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 693
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 3,277,000 تومان
دختر بچه معصوم با گربه
کد : 1228
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 394
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 702,000 تومان
رقص در مهمانی اشرافی
کد : 1225
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 520
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,620,000 تومان
چهره دختر بچه
کد : 1205
اندازه به گره : 270
اندازه به لای : 380
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 810,000 تومان
مهمانی و رقص اشرافی
کد : 878
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 549
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 2,160,000 تومان
مهمانی اشرافی
کد : 787
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 750
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 3,190,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند