نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

جدیدترین طرح های پر ابریشم و زیاد نخ و نقشه کامپیوتری آرمان

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح های پر ابریشم و زیاد، روی آن کلیک کنید.
زنان اشرافی
کد : 779
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 620
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 22
قیمت : 1,350,000 تومان
پریان بهشتی
کد : 600
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 625
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 40
قیمت : 3,480,000 تومان
نقاشی عاشقانه
کد : 551
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,350,000 تومان
مهمانی اشرافی
کد : 540
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 740
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 40
قیمت : 3,045,000 تومان
مهریه زن
کد : 516
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 549
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,620,000 تومان
دختر زیبا
کد : 512
اندازه به گره : 571
اندازه به لای : 265
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 837,000 تومان
بازی شطرنج اشرافی
کد : 497
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 600
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,296,000 تومان
آدم و حوا
کد : 357
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 517
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 891,000 تومان
دختر روستایی پشت در
کد : 353
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 580
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 1,080,000 تومان
جمع خانوادگی روستایی
کد : 259
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 1,755,000 تومان
شطرنج اشرافی
کد : 245
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,350,000 تومان
دوستی دختر و پسربچه
کد : 235
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 560
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 1,053,000 تومان
دختر با دسته گل
کد : 207
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 550
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 864,000 تومان
گلدان گل
کد : 1485
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 400
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 675,000 تومان
گلدان گل
کد : 1404
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 510
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 877,500 تومان
سبد گل
کد : 1369
اندازه به گره : 460
اندازه به لای : 610
گل و میوه
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,350,000 تومان
شاخه گلهای رز صورتی
کد : 628
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 350
گل و میوه
تعداد ابریشم : 14
قیمت : 540,000 تومان
نقاشی گلدان گل زیبا
کد : 624
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 460
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 756,000 تومان
گلدان گل
کد : 621
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 444
گل و میوه
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 810,000 تومان
گلدان گل ارکیده
کد : 607
اندازه به گره : 260
اندازه به لای : 330
گل و میوه
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 540,000 تومان
دسته گل
کد : 601
اندازه به گره : 180
اندازه به لای : 380
گل و میوه
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 459,000 تومان
نقاشی گلدان لاله سفید
کد : 578
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 460
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,485,000 تومان
گلدان گل با روبان صورتی
کد : 569
اندازه به گره : 680
اندازه به لای : 470
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,350,000 تومان
شاخه گل لاله نارنجی
کد : 534
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 450
گل و میوه
تعداد ابریشم : 10
قیمت : 621,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند