نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

جدیدترین طرح های پر ابریشم و زیاد نخ و نقشه کامپیوتری آرمان

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح های پر ابریشم و زیاد، روی آن کلیک کنید.
گلدان گل طولی
کد : 462
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 600
گل و میوه
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 875,000 تومان
گلدان گل
کد : 460
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
گل و میوه
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 875,000 تومان
گلدان گل
کد : 457
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 570
گل و میوه
تعداد ابریشم : 35
قیمت : 1,000,000 تومان
گلدان گل
کد : 448
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 380
گل و میوه
تعداد ابریشم : 16
قیمت : 825,000 تومان
گلدان گل زیبا
کد : 445
اندازه به گره : 499
اندازه به لای : 368
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 825,000 تومان
گلدان گل سفید
کد : 437
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 456
گل و میوه
تعداد ابریشم : 7
قیمت : 625,000 تومان
شاخه گلهای رز قرمز
کد : 435
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 364
گل و میوه
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 750,000 تومان
گلدان گل
کد : 399
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 400
گل و میوه
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 600,000 تومان
سبد گلهای سفید
کد : 396
اندازه به گره : 554
اندازه به لای : 399
گل و میوه
تعداد ابریشم : 18
قیمت : 1,150,000 تومان
گلدان گل
کد : 390
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 465
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 725,000 تومان
گلدان روی تاقچه
کد : 387
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 260
گل و میوه
تعداد ابریشم : 18
قیمت : 575,000 تومان
گلدان گل
کد : 367
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 320
گل و میوه
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 725,000 تومان
گلدان گل روی تاقچه
کد : 352
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,250,000 تومان
سبد گل ریخته شده
کد : 335
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 372
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 925,000 تومان
گلدان گل
کد : 316
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 400
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 750,000 تومان
سبد گلها
کد : 311
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 410
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 950,000 تومان
گلدان گل طولی
کد : 294
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 600
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 825,000 تومان
گلدان گل طولی
کد : 292
اندازه به گره : 260
اندازه به لای : 590
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 800,000 تومان
گلدان گل رز سفید صورتی
کد : 291
اندازه به گره : 240
اندازه به لای : 442
گل و میوه
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 650,000 تومان
گلدان گل روی تاقچه
کد : 236
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 357
گل و میوه
تعداد ابریشم : 18
قیمت : 775,000 تومان
گلدان گلهای رنگارنگ
کد : 227
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 455
گل و میوه
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,000,000 تومان
گلدان گل روی میز
کد : 160
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 570
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 900,000 تومان
سبد گلهای ریز سفید
کد : 149
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 390
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 900,000 تومان
گلدان گل
کد : 138
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 516
گل و میوه
تعداد ابریشم : 40
قیمت : 1,050,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند