نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

جدیدترین طرح های پر ابریشم و زیاد نخ و نقشه کامپیوتری آرمان

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح های پر ابریشم و زیاد، روی آن کلیک کنید.
گلدان گل
کد : 119
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 310
گل و میوه
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 810,000 تومان
گلدان گل
کد : 85
اندازه به گره : 390
اندازه به لای : 530
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,080,000 تومان
گلدان گل
کد : 60
اندازه به گره : 448
اندازه به لای : 333
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 945,000 تومان
گلدان گل زیبا
کد : 55
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 400
گل و میوه
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 648,000 تومان
تابلو عصر عاشورا
کد : 1237
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 390
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 945,000 تومان
عصر عاشورا فرشچیان
کد : 1236
اندازه به گره : 684
اندازه به لای : 520
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 1,350,000 تومان
سوره کوثر و اخلاص و وان یکاد
کد : 962
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 450
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,620,000 تومان
حضرت عباس نهر فرات
کد : 937
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,350,000 تومان
وان یکاد
کد : 836
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 280
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 810,000 تومان
رودخانه جنگلی دهکده
کد : 985
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 280
منظره
تعداد ابریشم : 16
قیمت : 729,000 تومان
طبیعت روستا
کد : 981
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 420
منظره
تعداد ابریشم : 10
قیمت : 1,242,000 تومان
کوچ عشایر
کد : 701
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 528
منظره
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 945,000 تومان
بهار در روستا
کد : 509
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 300
منظره
تعداد ابریشم : 16
قیمت : 864,000 تومان
گل شقایق کوه دماوند
کد : 498
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 340
منظره
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 891,000 تومان
شهر بارانی
کد : 443
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 430
منظره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,080,000 تومان
زندگی روستای بهاری
کد : 423
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 310
منظره
تعداد ابریشم : 22
قیمت : 945,000 تومان
خیابان سنگ فرش
کد : 359
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 400
منظره
تعداد ابریشم : 18
قیمت : 1,350,000 تومان
بهار در جنگل
کد : 272
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
منظره
تعداد ابریشم : 22
قیمت : 1,026,000 تومان
خانه روستایی
کد : 214
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
منظره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 837,000 تومان
اسب های سفید
کد : 1384
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 640
حیوانات
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 2,160,000 تومان
پرندگان بهاری
کد : 1370
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 346
حیوانات
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 918,000 تومان
پرنده شکوفه بهاری
کد : 1368
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 380
حیوانات
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 540,000 تومان
حیوانات اهلی روستا
کد : 754
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 380
حیوانات
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 864,000 تومان
اسب های وحشی
کد : 713
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
حیوانات
تعداد ابریشم : 8
قیمت : 918,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند