نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

جدیدترین طرح های پر ابریشم و زیاد نخ و نقشه کامپیوتری آرمان

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح های پر ابریشم و زیاد، روی آن کلیک کنید.
ستاره صبح
کد : 1540
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 759
مینیاتور
تعداد ابریشم : 18
قیمت : 1,404,000 تومان
نوازنده تار
کد : 1520
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 698
مینیاتور
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,620,000 تومان
تمنا
کد : 1514
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 800
مینیاتور
تعداد ابریشم : 30
قیمت : 1,755,000 تومان
سپیده صبح
کد : 1511
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
مینیاتور
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,890,000 تومان
سپیده صبح
کد : 1509
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
مینیاتور
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,485,000 تومان
سپیده صبح
کد : 1451
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
مینیاتور
تعداد ابریشم : 35
قیمت : 1,755,000 تومان
سپیده صبح
کد : 1449
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 663
مینیاتور
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,350,000 تومان
نیاز نوازش
کد : 1431
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 600
مینیاتور
تعداد ابریشم : 40
قیمت : 1,620,000 تومان
آفرینش
کد : 1425
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 648
مینیاتور
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 1,350,000 تومان
ضامن آهو
کد : 1331
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
مینیاتور
تعداد ابریشم : 16
قیمت : 1,296,000 تومان
فرشته محبت حیوانات
کد : 666
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
مینیاتور
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 1,350,000 تومان
منظره رود در جنگل
کد : 173
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 333
منظره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 810,000 تومان
پل سنگی روی رودخانه
کد : 165
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
منظره
تعداد ابریشم : 40
قیمت : 1,215,000 تومان
طبیعت روستا
کد : 108
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 270
منظره
تعداد ابریشم : 25
قیمت : 810,000 تومان
آسیاب بادی
کد : 100
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 300
منظره
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 486,000 تومان
خانه ها کنار رود
کد : 63
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 215
منظره
تعداد ابریشم : 16
قیمت : 432,000 تومان
رودخانه پارک جنگلی
کد : 62
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 507
منظره
تعداد ابریشم : 14
قیمت : 1,620,000 تومان
خانه ویلایی در بهار
کد : 61
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 217
منظره
تعداد ابریشم : 20
قیمت : 513,000 تومان
منظره روستایی
کد : 42
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
منظره
تعداد ابریشم : 28
قیمت : 1,080,000 تومان
آیت الکرسی وان یکاد
کد : 667
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 310
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 891,000 تومان
وان یکاد بهاری
کد : 267
اندازه به گره : 598
اندازه به لای : 437
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 12
قیمت : 999,000 تومان
وان یکاد مینیاتوری
کد : 202
اندازه به گره : 590
اندازه به لای : 300
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 810,000 تومان
وان یکاد زیبا
کد : 181
اندازه به گره : 590
اندازه به لای : 300
آیات قرآنی و عکس های مذهبی
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 891,000 تومان
زن فرعون و یوزپلنگها
کد : 174
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
اشرافی و چهره
تعداد ابریشم : 15
قیمت : 1,080,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند