نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

چگونه خرید کنم؟

چگونه خرید کنم
برای خرید مستقیم از شرکت :
مرحله 1 : انتخاب طرح و یاداشت کد آن طرح.
مرحله 2 : آماده کردن آدرس کامل پستی، کد پستی و شماره های تماس ثابت و همراه.
مرحله 3 : تماس با نخ و نقشه کامپیوتری آرمان جهت ثبت سفارش، که از شما آدرس پستی، شماره تماس، کد پستی و کد طرح درخواست خواهد شد.
مرحله 4 : بعد از ثبت سفارش، واریز مبلغ طرح سفارشی به شماره کارت موجود در زیر به نام آرمان شهابی :
بانک مسکن
6280 2312 0321 7830
بانک ملی
6037 9973 9040 9176
مرحله 5 : ارسال طرح سفارش داده شده در کمترین زمان ممکن (با هزینه پست رایگان) توسط نخ و نقشه کامپیوتری آرمان.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند