نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری فرش و تابلو فرش آرمان

فرصتی استثنایی جهت خرید کردن خانم های خانه دار، بدون واسطه

کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند
توجه فرمایید: کلیه دار های نخ و نقشه آرمان دو رو چله کشی شده تا بتوانید تابلو فرش دیگری بدون چله کشی مجدد پشت فرشی که بافته اید، ببافید و چون قیمت همان تک رو حساب شده است به همین خاطر مقرون به صرفه خواهد بود
  • نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
  • مرینوس آذر برفی
  • مرینوس توپک شده و ابریشم ماشینی
  • پود کلفت و پود نازک
  • شرکت آرمان
11 22 33 44 55
نخ و نقشه مذهبی و قرآنی
نخ و نقشه چهره
نخ و نقشه آموزشی
 نخ و نقشه تندیس
نخ و نقشه حیوانات
فروش نخ و نقشه زیرپایی
نخ و نقشه گل و میوه
نخ و نقشه منظره
نخ و نقشه مینیاتور
ابزار قالیبافی

محصولات پر طرفدار

قایق عشق جدید
قایق عشق جدید
کد : 1767
اندازه به گره : 460
اندازه به لای : 368
قیمت : 220000 تومان
روز تاجگذاری
روز تاجگذاری
کد : 1760
اندازه به گره : 1044
اندازه به لای : 828
قیمت : 850000 تومان
دیوار گلی روستا
دیوار گلی روستا
کد : 219
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 300
قیمت : 270000 تومان
تندیس دختر فرشته
تندیس دختر فرشته
کد : 7
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 500
قیمت : 200000 تومان
روستای سر زنده 5
روستای سر زنده 5
کد : 1705
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 442
قیمت : 350000 تومان
طبیعت روستا
طبیعت روستا
کد : 239
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 330
قیمت : 270000 تومان
خانه و منظره بهاری
خانه و منظره بهاری
کد : 223
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 280
قیمت : 180000 تومان
دیوار گلی روستا
دیوار گلی روستا
کد : 219
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 300
قیمت : 270000 تومان
نوازندگی دور همی
نوازندگی دور همی
کد : 1718
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 700
قیمت : 780000 تومان
روستای سر زنده
روستای سر زنده
کد : 1685
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 449
قیمت : 400000 تومان
تندیس دختر مهتاب
تندیس دختر مهتاب
کد : 220
اندازه به گره : 422
اندازه به لای : 600
قیمت : 260000 تومان
گلدان کنار پنجره
گلدان کنار پنجره
کد : 563
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 210000 تومان
ییلاق
ییلاق
کد : 1664
اندازه به گره : 602
اندازه به لای : 320
قیمت : 250000 تومان
خانه روستایی جدید
خانه روستایی جدید
کد : 1588
اندازه به گره : 604
اندازه به لای : 400
قیمت : 300000 تومان
گل داخل جام هخامنشی
گل داخل جام هخامنشی
کد : 398
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 420
قیمت : 160000 تومان
تندیس دختر سوار اسب
تندیس دختر سوار اسب
کد : 19
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 550
قیمت : 430000 تومان
کوچه باصفا روستا
کوچه باصفا روستا
کد : 1226
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 430
قیمت : 280000 تومان
ملاقات هاردی
ملاقات هاردی
کد : 1548
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 460
قیمت : 430000 تومان
گلدان گل
گلدان گل
کد : 640
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 300
قیمت : 160000 تومان
گلدان گل
گلدان گل
کد : 619
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 516
قیمت : 200000 تومان
دلربا
دلربا
کد : 1766
اندازه به گره : 343
اندازه به لای : 527
قیمت : 240000 تومان
تندیس دختر مهتاب
تندیس دختر مهتاب
کد : 220
اندازه به گره : 422
اندازه به لای : 600
قیمت : 260000 تومان
گلدان گل
گلدان گل
کد : 1513
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 474
قیمت : 170000 تومان
گلدان گل
گلدان گل
کد : 633
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 477
قیمت : 220000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند