نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

دستگاه توپک کن کاموا و نخ

شرکت نخ و نقشه آرمان به درخواست تعدادی از مشتریان عزیز بر آن شد تا دستگاه توپک کن نخ و کاموا را با قیمت تمام شده 400 هزار تومان (بدون در نظر گرفتن سود و تنها با محاسبه قیمت قطعات مورد استفاده) در اختیار آنها قرار دهد. در زیر تصاویر و فیلم مربوط به این دستگاه را مشاهده می کنید.
دستگاه توپک کن نخ و کاموا
دستگاه توپک کن نخ و کاموا از زاویه پایین
دستگاه توپک کن نخ و کاموا
دستگاه توپ کن از زاویه جلو
دستگاه توپک کن نخ و کاموا
دستگاه توپک کن نخ از زاویه بالا
دستگاه توپک کن نخ و کاموا
دستگاه توپ کن از زاویه پشت
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند