نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گوزن و آهو در زمستان
کد : 53
اندازه به گره : 170
اندازه به لای : 240
قیمت : 200,000 تومان
یا ابا صالح المهدی
کد : 295
اندازه به گره : 170
اندازه به لای : 121
قیمت : 120,000 تومان
گلیم ساده
کد : 535
اندازه به گره : 140
اندازه به لای : 215
قیمت : 120,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 762
اندازه به گره : 235
اندازه به لای : 110
قیمت : 120,000 تومان
اللهم صلی علی محمد
کد : 864
اندازه به گره : 170
اندازه به لای : 120
قیمت : 120,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 889
اندازه به گره : 200
اندازه به لای : 117
قیمت : 120,000 تومان
گلدان گل
کد : 930
اندازه به گره : 240
اندازه به لای : 170
قیمت : 200,000 تومان
اسب
کد : 1102
اندازه به گره : 120
اندازه به لای : 171
قیمت : 120,000 تومان
گلیم
کد : 1107
اندازه به گره : 143
اندازه به لای : 223
قیمت : 180,000 تومان
زن و مرد سرخپوست
کد : 1108
اندازه به گره : 120
اندازه به لای : 171
قیمت : 120,000 تومان
گلیم
کد : 1109
اندازه به گره : 163
اندازه به لای : 237
قیمت : 200,000 تومان
گلیم
کد : 1111
اندازه به گره : 153
اندازه به لای : 296
قیمت : 219,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 1113
اندازه به گره : 306
اندازه به لای : 208
قیمت : 255,500 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 1117
اندازه به گره : 306
اندازه به لای : 208
قیمت : 255,500 تومان
مادر و دختر
کد : 1118
اندازه به گره : 170
اندازه به لای : 240
قیمت : 200,000 تومان
گلیم
کد : 1119
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 227
قیمت : 255,500 تومان
دویدن اسبها
کد : 1121
اندازه به گره : 170
اندازه به لای : 121
قیمت : 160,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 1123
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 220
قیمت : 182,500 تومان
طرح گلیم
کد : 1124
اندازه به گره : 87
اندازه به لای : 171
قیمت : 120,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 1125
اندازه به گره : 260
اندازه به لای : 200
قیمت : 146,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند