نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری بوستان گل و بلبل

بوستان گل و بلبل
بوستان گل و بلبل
کد طرح :297
تعداد گره در عرض : 600
سانتی متر 89cm
تعداد لای در طول : 900
سانتی متر 134cm
تعداد رنگ : 23
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,750,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,810,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 2,360,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 2,290,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 2,840,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند