نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری تندیس و آثار ملی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل، روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
تندیس دختر فرشته
کد : 7
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 500
قیمت : 320,000 تومان
تندیس دختر سوار اسب
کد : 19
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 550
قیمت : 688,000 تومان
تندیس دختر و پسر
کد : 88
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 480
قیمت : 288,000 تومان
سرباز هخامنشی
کد : 135
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 415
قیمت : 240,000 تومان
پرواز عقابها
کد : 163
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 400
قیمت : 272,000 تومان
تندیس زن رومی
کد : 175
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 320,000 تومان
تندیس دختر مهتاب
کد : 220
اندازه به گره : 422
اندازه به لای : 600
قیمت : 416,000 تومان
تندیس دختر نوازنده
کد : 301
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 548
قیمت : 272,000 تومان
تندیس دختر با عروسک
کد : 330
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 562
قیمت : 400,000 تومان
تندیس مریم و عیسی
کد : 348
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 400,000 تومان
تندیس دختر تنها
کد : 414
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 610
قیمت : 496,000 تومان
دختر اسب سوار
کد : 436
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 370
قیمت : 368,000 تومان
تندیس شوالیه های روم
کد : 459
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 652
قیمت : 400,000 تومان
تندیس خواب آرام
کد : 488
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 335
قیمت : 304,000 تومان
تندیس خانواده
کد : 490
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 570
قیمت : 400,000 تومان
تندیس دختر کماندار برنز
کد : 492
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 700
قیمت : 464,000 تومان
تندیس آدم و حوا
کد : 511
اندازه به گره : 460
اندازه به لای : 700
قیمت : 496,000 تومان
تندیس پسر و بز
کد : 556
اندازه به گره : 415
اندازه به لای : 671
قیمت : 448,000 تومان
زن و مرد دست در دست
کد : 586
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 803
قیمت : 640,000 تومان
تندیس تابلو شام آخر
کد : 598
اندازه به گره : 740
اندازه به لای : 448
قیمت : 528,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند