نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری حیوانات

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
طوطی سفید
کد : 1373
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 353
قیمت : 474,500 تومان
پرنده روی شاخه
کد : 1374
اندازه به گره : 230
اندازه به لای : 309
قیمت : 401,500 تومان
اسب سفید در ساحل
کد : 1380
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,645,000 تومان
پرندگان زرد
کد : 1381
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 334
قیمت : 438,000 تومان
مرغ و خروس
کد : 1382
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 380
قیمت : 912,500 تومان
اسب های سفید
کد : 1384
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 640
قیمت : 2,100,000 تومان
تابلو پرنده
کد : 1386
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 353
قیمت : 438,000 تومان
پرندگان در جنگل
کد : 1388
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 423
قیمت : 474,500 تومان
پرندگان در جنگل
کد : 1390
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 353
قیمت : 438,000 تومان
خانواده پرنده زیبا
کد : 1398
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 320
قیمت : 438,000 تومان
پرنده ها
کد : 1407
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 353
قیمت : 474,500 تومان
اسب سیاه در ساحل
کد : 1421
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 750,000 تومان
دویدن اسب قهوه ای
کد : 1427
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 550
قیمت : 1,085,000 تومان
مرغ و اردک اهلی
کد : 1439
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 367
قیمت : 803,000 تومان
طوفان و اسبها
کد : 1441
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 354
قیمت : 825,000 تومان
دویدن اسبها در رودخانه
کد : 1445
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 375
قیمت : 803,000 تومان
اسب رویا
کد : 1639
اندازه به گره : 580
اندازه به لای : 360
قیمت : 949,000 تومان
آهوی
کد : 1865
اندازه به گره : 148
اندازه به لای : 432
قیمت : 292,000 تومان
اسب ها
کد : 1866
اندازه به گره : 325
اندازه به لای : 234
قیمت : 328,500 تومان
گنجشک
کد : 1867
اندازه به گره : 325
اندازه به لای : 240
قیمت : 328,500 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند