نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی با نقش زیبا

زیرپایی با نقش زیبا
زیرپایی با نقش زیبا
کد طرح :313
تعداد گره در عرض : 720
سانتی متر 107cm
تعداد لای در طول : 1000
سانتی متر 148cm
تعداد رنگ : 16
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,430,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,514,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 2,180,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,714,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 2,380,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند