نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرح خانه خانه

زیرپایی طرح خانه خانه
زیرپایی طرح خانه خانه
کد طرح :327
تعداد گره در عرض : 532
سانتی متر 79cm
تعداد لای در طول : 814
سانتی متر 121cm
تعداد رنگ : 14
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,248,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,308,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,828,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,458,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,978,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند