نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرح فرش ایرانی

زیرپایی طرح فرش ایرانی
زیرپایی طرح فرش ایرانی
کد طرح :310
تعداد گره در عرض : 640
سانتی متر 95cm
تعداد لای در طول : 1100
سانتی متر 163cm
تعداد رنگ : 15
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,690,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,762,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 2,350,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,942,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 2,530,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند