نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرح پرندگان

زیرپایی طرح پرندگان
زیرپایی طرح پرندگان
کد طرح :308
تعداد گره در عرض : 315
سانتی متر 46cm
تعداد لای در طول : 765
سانتی متر 113cm
تعداد رنگ : 14
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 800,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 836,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,100,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 936,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,200,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند