نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرح گلدان

زیرپایی طرح گلدان
زیرپایی طرح گلدان
کد طرح :307
تعداد گره در عرض : 280
سانتی متر 41cm
تعداد لای در طول : 680
سانتی متر 101cm
تعداد رنگ : 17
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 676,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 700,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 926,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 790,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,016,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند