نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرح گلهای زیبا

زیرپایی طرح گلهای زیبا
زیرپایی طرح گلهای زیبا
کد طرح :322
تعداد گره در عرض : 280
سانتی متر 41cm
تعداد لای در طول : 400
سانتی متر 59cm
تعداد رنگ : 17
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 325,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 349,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 575,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 439,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 665,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند