نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرح گل رز

زیرپایی طرح گل رز
زیرپایی طرح گل رز
کد طرح :324
تعداد گره در عرض : 388
سانتی متر 57cm
تعداد لای در طول : 570
سانتی متر 84cm
تعداد رنگ : 10
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 550,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 586,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 930,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 706,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,050,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند