نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرح گل

زیرپایی طرح گل
زیرپایی طرح گل
کد طرح :309
تعداد گره در عرض : 420
سانتی متر 62cm
تعداد لای در طول : 700
سانتی متر 104cm
تعداد رنگ : 16
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 704,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 752,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,124,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 882,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,254,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند