نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی طرنج ایرانی

زیرپایی طرنج ایرانی
زیرپایی طرنج ایرانی
کد طرح :314
تعداد گره در عرض : 360
سانتی متر 53cm
تعداد لای در طول : 560
سانتی متر 83cm
تعداد رنگ : 15
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 648,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 684,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 1,028,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 804,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,148,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند