نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی مربع شکل

زیرپایی مربع شکل
زیرپایی مربع شکل
کد طرح :321
تعداد گره در عرض : 281
سانتی متر 41cm
تعداد لای در طول : 280
سانتی متر 41cm
تعداد رنگ : 14
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 350,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 374,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 600,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 614,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 840,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند