نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل، روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2193
کد : 2193
اندازه به گره : 867
اندازه به لای : 1291
قیمت : 2,300,000 تومان
کد 2194
کد : 2194
اندازه به گره : 799
اندازه به لای : 1137
قیمت : 2,125,000 تومان
کد 2195
کد : 2195
اندازه به گره : 690
اندازه به لای : 1062
قیمت : 2,565,000 تومان
کد 2196
کد : 2196
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 900
قیمت : 2,175,000 تومان
کد 2197
کد : 2197
اندازه به گره : 851
اندازه به لای : 1277
قیمت : 2,415,000 تومان
کد 2198
کد : 2198
اندازه به گره : 855
اندازه به لای : 1300
قیمت : 2,300,000 تومان
کد 2273
کد : 2273
اندازه به گره : 721
اندازه به لای : 1081
قیمت : 1,944,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند