نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گلیم زیبا
کد : 339
اندازه به گره : 365
اندازه به لای : 553
قیمت : 720,000 تومان
گلیم زیرپایی
کد : 346
اندازه به گره : 332
اندازه به لای : 490
قیمت : 612,000 تومان
فرش تبریز رنگ روشن
کد : 349
اندازه به گره : 699
اندازه به لای : 1155
قیمت : 3,330,000 تومان
گلیم ایرانی
کد : 360
اندازه به گره : 365
اندازه به لای : 553
قیمت : 756,000 تومان
گلیم با طرح طولی
کد : 758
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 1200
قیمت : 2,960,000 تومان
گلیم با طرح ترنج
کد : 767
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 1170
قیمت : 3,441,000 تومان
زیرپایی بیضی شکل
کد : 774
اندازه به گره : 367
اندازه به لای : 475
قیمت : 648,000 تومان
زیرپایی طرح بیضی
کد : 775
اندازه به گره : 367
اندازه به لای : 475
قیمت : 648,000 تومان
زیرپایی گلدان زیبا
کد : 776
اندازه به گره : 302
اندازه به لای : 474
قیمت : 468,000 تومان
زیرپایی بیضی زیبا
کد : 777
اندازه به گره : 367
اندازه به لای : 475
قیمت : 648,000 تومان
زیپایی ساده
کد : 1110
اندازه به گره : 287
اندازه به لای : 399
قیمت : 432,000 تومان
زیرپایی عشایری
کد : 1114
اندازه به گره : 273
اندازه به لای : 371
قیمت : 396,000 تومان
طرح نفیس تابلو فرش
کد : 1116
اندازه به گره : 1227
اندازه به لای : 930
قیمت : 7,400,000 تومان
زیرپایی طرح گلدان
کد : 1171
اندازه به گره : 845
اندازه به لای : 1297
قیمت : 4,200,000 تومان
فرش طرح ایرانی
کد : 1172
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 1200
قیمت : 4,070,000 تومان
فرش با طرح زیبا
کد : 1173
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 1200
قیمت : 4,070,000 تومان
فرش تبریز
کد : 1175
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 1200
قیمت : 4,070,000 تومان
فرش زیبای ایرانی
کد : 1177
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 1200
قیمت : 4,070,000 تومان
زیرپایی طرح فرش
کد : 1179
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 1200
قیمت : 4,070,000 تومان
فرش طرح روشن
کد : 1180
اندازه به گره : 699
اندازه به لای : 1155
قیمت : 3,515,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند