نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
زیر پایی شش متری 3
کد : 1774
اندازه به گره : 1563
اندازه به لای : 2323
قیمت : -11749672 تومان
زیر پایی شش متری 4
کد : 1775
اندازه به گره : 1170
اندازه به لای : 1662
قیمت : 21060000 تومان
زیر پایی شش متری 5
کد : 1776
اندازه به گره : 1400
اندازه به لای : 2100
قیمت : -12529672 تومان
زیر پایی شش متری 6
کد : 1777
اندازه به گره : 1499
اندازه به لای : 1999
قیمت : -12529672 تومان
زیر پایی شش متری 7
کد : 1778
اندازه به گره : 1499
اندازه به لای : 1999
قیمت : -12529672 تومان
زیر پایی شش متری 8
کد : 1779
اندازه به گره : 1400
اندازه به لای : 2100
قیمت : -12529672 تومان
زیر پایی شش متری 9
کد : 1780
اندازه به گره : 1250
اندازه به لای : 1750
قیمت : -14869672 تومان
زیر پایی شش متری 10
کد : 1781
اندازه به گره : 1400
اندازه به لای : 2100
قیمت : -12529672 تومان
فرش زیرپایی طرح گلستان
کد : 1945
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1946
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1947
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1948
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1949
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1950
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1951
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1952
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1953
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1954
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1955
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1956
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند