نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
فرش زیرپایی
کد : 1957
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1958
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1959
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1960
اندازه به گره : 1600
اندازه به لای : 2389
قیمت : -10189672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1961
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : -13309672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1962
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : -13309672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1963
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : -13309672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1964
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : -13309672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1965
اندازه به گره : 1563
اندازه به لای : 2323
قیمت : -11749672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1966
اندازه به گره : 1563
اندازه به لای : 2323
قیمت : -11749672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1967
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : -13309672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1968
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : -13309672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1969
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : -13309672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1970
اندازه به گره : 1170
اندازه به لای : 1662
قیمت : 21060000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1971
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : -13309672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1972
اندازه به گره : 1207
اندازه به لای : 1731
قیمت : 22620000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1973
اندازه به گره : 1207
اندازه به لای : 1731
قیمت : 22620000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1974
اندازه به گره : 1207
اندازه به لای : 1731
قیمت : 22620000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1975
اندازه به گره : 1207
اندازه به لای : 1731
قیمت : 22620000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1976
اندازه به گره : 1207
اندازه به لای : 1731
قیمت : 22620000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند