نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
فرش زیرپایی
کد : 1997
اندازه به گره : 1170
اندازه به لای : 1662
قیمت : 21060000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1998
اندازه به گره : 1170
اندازه به لای : 1662
قیمت : 21060000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 1999
اندازه به گره : 1170
اندازه به لای : 1662
قیمت : 21060000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2000
اندازه به گره : 1170
اندازه به لای : 1662
قیمت : 21060000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2001
اندازه به گره : 1400
اندازه به لای : 2100
قیمت : -14869672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2002
اندازه به گره : 1170
اندازه به لای : 1662
قیمت : 21060000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2003
اندازه به گره : 1400
اندازه به لای : 2100
قیمت : -14869672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2004
اندازه به گره : 1170
اندازه به لای : 1662
قیمت : 21060000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2005
اندازه به گره : 1499
اندازه به لای : 1999
قیمت : 28,860 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2006
اندازه به گره : 1499
اندازه به لای : 1999
قیمت : -17989672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2007
اندازه به گره : 867
اندازه به لای : 1291
قیمت : 7,800,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2008
اندازه به گره : 867
اندازه به لای : 1291
قیمت : 7,800,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2009
اندازه به گره : 1585
اندازه به لای : 2299
قیمت : -10969672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2010
اندازه به گره : 1585
اندازه به لای : 2299
قیمت : -10969672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2011
اندازه به گره : 1585
اندازه به لای : 2299
قیمت : -10969672 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2012
اندازه به گره : 1207
اندازه به لای : 1731
قیمت : 22620000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2013
اندازه به گره : 839
اندازه به لای : 1311
قیمت : 10140000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2014
اندازه به گره : 701
اندازه به لای : 1053
قیمت : 7,410,000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2015
اندازه به گره : 1219
اندازه به لای : 1754
قیمت : 22620000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2016
اندازه به گره : 790
اندازه به لای : 1190
قیمت : 6,630,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند