نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری زیرپایی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
فرش زیرپایی
کد : 2017
اندازه به گره : 701
اندازه به لای : 1053
قیمت : 10185000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2018
اندازه به گره : 2099
اندازه به لای : 3071
قیمت : 40000000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2019
اندازه به گره : 2099
اندازه به لای : 3071
قیمت : 40000000 تومان
فرش زیرپایی
کد : 2020
اندازه به گره : 2099
اندازه به لای : 3071
قیمت : 40000000 تومان
کد2022
کد : 2022
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : 39900000 تومان
کد 2137
کد : 2137
اندازه به گره : 1610
اندازه به لای : 2510
قیمت : 39900000 تومان
کد 2138
کد : 2138
اندازه به گره : 780
اندازه به لای : 1250
قیمت : 12600000 تومان
کد 2139
کد : 2139
اندازه به گره : 896
اندازه به لای : 1397
قیمت : 15750000 تومان
کد 2140
کد : 2140
اندازه به گره : 1020
اندازه به لای : 1520
قیمت : 21000000 تومان
کد 2141
کد : 2141
اندازه به گره : 891
اندازه به لای : 1294
قیمت : 17850000 تومان
کد 2142
کد : 2142
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 920
قیمت : 9,240,000 تومان
کد 2143
کد : 2143
اندازه به گره : 1228
اندازه به لای : 1639
قیمت : 27300000 تومان
کد 2144
کد : 2144
اندازه به گره : 1099
اندازه به لای : 1503
قیمت : 22050000 تومان
کد 2145
کد : 2145
اندازه به گره : 1307
اندازه به لای : 1731
قیمت : 29400000 تومان
کد 2146
کد : 2146
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 2240
قیمت : 36750000 تومان
کد 2147
کد : 2147
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 1500
قیمت : 18900000 تومان
کد 2191
کد : 2191
اندازه به گره : 491
اندازه به لای : 735
قیمت : 5,040,000 تومان
کد 2192
کد : 2192
اندازه به گره : 896
اندازه به لای : 1397
قیمت : 13650000 تومان
کد 2193
کد : 2193
اندازه به گره : 867
اندازه به لای : 1291
قیمت : 10500000 تومان
کد 2194
کد : 2194
اندازه به گره : 799
اندازه به لای : 1137
قیمت : 8,925,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند