نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گلیم ساده

طرح گلیم ساده
طرح گلیم ساده
کد طرح :329
تعداد گره در عرض : 285
سانتی متر 42cm
تعداد لای در طول : 425
سانتی متر 63cm
تعداد رنگ : 11
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 490,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 514,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 740,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 754,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 980,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند