نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گلیم عشایری

طرح گلیم عشایری
طرح گلیم عشایری
کد طرح :325
تعداد گره در عرض : 347
سانتی متر 51cm
تعداد لای در طول : 685
سانتی متر 102cm
تعداد رنگ : 12
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 625,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 661,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 925,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 761,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,025,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند