نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری فرش ایرانی

فرش ایرانی
فرش ایرانی
کد طرح :318
تعداد گره در عرض : 560
سانتی متر 83cm
تعداد لای در طول : 868
سانتی متر 129cm
تعداد رنگ : 17
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,680,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,740,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 2,290,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 2,220,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 2,770,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند